Husleie

Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel 5000 kroner per måned. Det eneste det er lov å ta betalt for i tillegg til husleien er utgifter til: strøm, brensel, vann og avløp hvis disse betales etter målt forbruk. Dette må avtales ved inngåelsen av leieforholdet. Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for andre kommunale avgifter, trappevask og nøkkelgebyr m.m. – slike utgifter skal være inkludert i husleien.