Husleieloven

Husleieloven handler om hvilke rettigheter og plikter leier og utleier har i et leieforhold. Loven har regler både for leie av bolig og lokale.

Den gjeldende husleielov er lov nr. 17 av 26. mars 1999 og den trådte i kraft 1. januar 2000. Husleieloven gjelder for alle husleiekontrakter som er inngått etter ikrafttredelsen. For tidsubestemte (oppsigelige) husleiekontrakter som er inngått før 1.1.2000, gjelder likevel husleieloven når oppsigelsesfristen er utløpt (dvs. at idag gjelder den i praksis for alle tidsubestemte husleiekontrakter).

For tidsbestemte husleiekontrakter som er inngått før loven trådte i kraft, gjelder den tidligere husleielov så lenge kontrakten varer.