Husleietvistutvalget

Det landsdekkende Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med Husleietvisutvalget er å tilby partene i et leieforhold rask og kompetent behandling av husleietvister. Sakene kan behandles uavhengig av om utleier eller leietaker er en virksomhet eller privatperson.

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet: