Inkasso av husleie

Inkasso av husleie kan benyttes overfor leietakere som er for sene med husleiebetalingen, eller som velger å bare betale deler av husleiekravet. Ofte ser man at en runde med inkasso hjelper leietakerne med punktlighet, og hindrer at det opparbeider seg større husleierestanser.

Eksempler på inkassoselskap er Conecto, Lindorff, Svea og Kredinor.