Innbetaling av depositum

Etter at utleier har opprettet kontoen og begge parter har fått informasjon om avtalen skal leietaker betale inn det avtale beløp på depositumskontoen. Banken sier normalt ikke fra når leietaker har betalt eller ikke. Dette må partene selv besørge.