Innflytting

Innflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter inn i boligen. Tidspunktet for innflytting er oppgitt i leiekontrakten, enten som kontraktsstart, innflyttingstidspunkt eller overtakelsestidspunkt.

 

Opprett gratis overtakelsesprotokoll

Dokumenter boligens tilstand når leietaker flytter inn. Bruk en enkel og gratis overtakelsesprotokoll fra Husleie.no

Les mer