Innflytting er selve starten på leieforholdet. Det er mange ting å huske på før leietaker kan flytter inn.

Enten man er leietaker eller utleier er den beste starten på leieforholdet at man har en skriftlig leiekontrakt. Som utleier bør man sørge for at denne inneholder viktige punkter, som blant annet lengden på leieforholdet, oppsigelse, størrelsen på husleien og krav til vedlikehold. Det er viktig at begge parter har skrevet under avtalen, før nøkler utdeles og innflytting kan skje. Dersom nøklene utleveres før leiekontrakten er signert, vil det være Husleieloven som gjelder i tilfelle det oppstår konflikt.

Et hus som leies ut er å regne som en selvstendig boenhet

Utleieboligen skal være rengjort og klar til innflytting

Avtal en innflyttingsdato og sett av tid. Utleieren må sørge for at utleieboligen er rengjort og klart til overlevering. Da setter man også standarden for hvordan man vil ha utleieboligen tilbakelevert. Som abonnent hos Husleie.no får du 10 % avslag på flyttevask gjennom rengjøringsbyrået Vaskehjelp.no. Du får også 50 kroner avslag hos Hygglo, dersom du trenger redskaper til vedlikehold av boligen før leietaker skal flytte inn.

Dersom man leier ut møblert, er det en god idé å lage en inventarliste som man gjennomgår sammen med leietakeren. En innflyttingsprotokoll vil gjøre jobben enklere for begge parter. Her kan man sammen få avlest vann- og strømmåler, dersom dette er aktuelt, notert ned hvor mange nøkler som er overlevert samt hvilken stand utleieboligen hadde ved overtakelsen. Dersom innflyttingsprotokoll blir brukt bør den underskrives av begge parter, og både leietaker og utleier beholder hver sin kopi.

Når boligen er klar for at leietaker kan flytte inn, hvorfor ikke gi en hyggelig blomsterhilsen for å ønske leietaker velkommen? Som bruker hos Husleie.no får du 10 prosent på blomster fra Interflora.

Enkel innflytting

Hyre har et stort utvalg av leiebiler, både små og store. Hvis du som utleier skal frakte inventar eller andre gjenstander til eller fra utleieboligen, hvorfor ikke bruke Hyre? Hyre er også et godt alternativ for leietakere som skal flytte inn eller ut. Nå får du 250 kroner rabatt på første leieforhold med Hyre, dersom du har abonnement hos Husleie.no. Tips gjerne din leietaker om det gode tilbudet!

Dokumenter utleieboligens tilstand med bilder

Det kan også være en svært god idé å dokumentere utleieboligens tilstand ved hjelp av bilder. Dette kan gjøres av begge og legges til i innflyttingsprotokollen, eller gjøres av hver enkelt dersom overtakelsen ikke skjer i fellesskap. For leietakeren er det viktig å kunne dokumentere allerede eksisterende skader eller mangler, slik at han selv ikke blir heftet for disse ved utflytting. Det er ikke nødvendig å ha med seg en egen fagperson ved innflytting, men ta med mobilen for å ta bilder av utleieboligen. Det er ikke nødvendig å ta bilder av absolutt alt. Det viktigste er å kunne dokumentere tilstanden på steder der det normalt er stor slitasje, som gulv og vegger, og skader eller mangler som man oppdager ved gjennomgangen. For utleier er det likeledes viktig å dokumentere fravær av skader og mangler, slik at han har god dokumentasjon for å kreve slikt dekket av leietakeren ved utflytting.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Ved innflytting er det fornuftig å dokumentere boligens tilstand med en innflyttingsprotokoll.

Veien videre

Dersom man som leietaker har vært alene på overtagelsen og funnet mangler og skader er det viktig at man kontakter utleieren så snart som mulig. Send et skriftlig krav som beskriver hva skaden eller mangelen består av, samt at man mener utleier er ansvarlig, og be om at utleieren utbedrer dette så snart som mulig. Denne reklamasjonen kan gjøres muntlig, men dersom man fremsetter den skriftlig har man dokumentasjon, som kan vise seg å bli svært nødvendig dersom utleier ikke er enig.

Opprett gratis overtakelsesprotokoll

Dokumenter boligens tilstand når leietaker flytter inn. Bruk en enkel og gratis overtakelsesprotokoll fra Husleie.no

Les mer