Konto for depositum

Depositumet settes inn på en dedikert konto for depositum (en depositumskonto), som er en sperret konto i leietakerens navn. Kontoen avsluttes når leieforholdet er over. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen.