Krav om utkastelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal kastes ut, det vil si fravikes. Et krav om utkastelse er et krav som utleier sender namsmannen om at leietaker skal kastes ut av (fravikes av) boligen han leier. Et krav om utkastelse følger bestemte formaliakrav.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer