Namsmannen

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen, eller namsfogden. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Namsmannen sine oppgaver utføres normalt ved lensmannskontorer og politistasjoner i Norge.