Leieavtale

En leieavtale er en skriftlig kontrakt mellom leietaker og utleier og regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som leieforholdet varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer.

Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med leieavtalen som utgangspunkt.

 

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt

Husleie.no gir deg den enkleste og beste leiekontrakten med BankID-signering. Helt gratis.

Les mer