Leieboligforvaltning

Leieboligforvaltning betyr at boligutleier har satt ut administrativ, økonomisk og/eller praktisk forvaltning av leieforholdet og/eller utleieboligen til en tredjepart. Noen former for boligforvaltning kan være mer omfattende.