Mislighold av leieavtale

Leieavtalen blir misligholdt dersom leier ikke gjør det han skal etter leiekontrakten eller husleieloven. Mislighold kan for eksempel være:

  • Leier betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent.
  • Leier følger ikke husordensreglene eller gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til.
  • Leier vedlikeholder ikke boligen.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer