Oppsigelse av leieavtale

En oppsigelse av leieavtale skjer når leieboer eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Betingelsene for oppsigelse av leieavtalen er gitt av leieavtalen og Husleieloven.