Oppsigelse av leieforhold

En oppsigelse av et leieforhold skjer når leieboer eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Vilkårene for oppsigelse av leieforholdet er gitt av leieavtalen og Husleieloven.

Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.