Oppsigelse

En oppsigelse betyr at leiefoholdet sies opp på en ordinær måte. Både utleier og leietaker kan levere en oppsigelse. En leiekontrakt med bindingstid kan ikke sies opp uten saklig grunn; som f.eks at man skal bruke boligens selv. En oppsigelse levert fra utleier skal leveres skriftlig.