Referansesjekk av leietaker

En sjekk utleier kan gjøre av potensielle leietakere for å avdekke om det er forhold ved personen(e) som gjør at utleier ikke bør leie ut boligen til vedkommende. Normalt vil en referansesjekk gjøres mot tidligere utleiere, og i enkelte tilfeller mot nåværende og tidligere arbeidsgivere.