Regulering av gjengs leie

Både leier og utleier kan kreve tilpasning til gjengs leie hvis alle disse punktene er oppfylt:

  • leieforholdet har vart i mer enn to år og seks måneder uten annen leieendring enn etter indeksregulering,
  • kravet om endring til gjengs leie fremsettes skriftlig minst seks måneder før endringen kan tre i kraft, og
  • endringen tidligst settes i verk ett år etter forrige endring av husleien

 

Tenk om husleien ble indeksregulert automatisk...

Bruker du Husleie.no skjer reguleringen automatisk. Ta en titt på all funksjonalitet du får tilgang til for kun kr 99/mnd. Du kan bruke Husleie.no både for eksisterende og nye leieforhold.

Les mer