Renter på depositumskonto

De opptjente rentene tilfaller i de fleste tilfeller leietaker såfremt leietaker fremmer krav om dette til banken.