Saklig grunn til oppsigelse

Dersom du skal si opp for eksempel en leiekontrakt, må du ha saklig grunn til oppsigelse.

Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

  • Leietaker har gjentatte ganger brutt leieavtalen. Det vil for eksempel si manglende innbetaling av husleien.
  • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
  • Det foreligger konkrete planer for ombygging av leieobjektet. Man kan dog være pliktig til å skaffe leieboeren en erstatningsbolig.
  • Skal man selge utleieboligen kan denne selges med leietaker.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer