Sikkerhet for leieforhold

Man oppretter en depositumskonto for å ha en sikkerhet i leieforholdet. Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter i forbindelse med fravikelse eller andre krav som reiser seg av leiekontrakten.