Sikkerhet ved leie

En depositumskonto opprettes for å ha en sikkerhet når det kommer til leieforhold. Det innbetalte beløpet er en sikkerhet for skader på leieobjektet, ubetalt husleie, utgifter i forbindelse med fravikelse eller andre krav som eventuelt kan dekkes.