Skatt på utleie

Skatteetaten sier at dersom du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige. Det innebærer at alle leieinntektene, selv om du i en periode har leid ut en mindre del av boligen, blir skattepliktig.

Utleie av et enkelt rom eller en mindre del av boligen din vil normalt ikke utløse skatteplikt selv om du bor i boligen. Men dersom du har flere utleieenheter i boligen eller leier ut en større del, lønner det seg å ta kontakt med skattemyndighetene i forkant.

Hva menes med større del?

I følge Skatteetaten menes «større del» med at utleieverdien av det du leier ut er større en den delen du leier ut til bolig.

Et eksempel på dette er at dersom du leier ut mindre enn halvparten av boligen din, men har flere leieenheter hvor markedsleien av disse tilsammen overstiger markedsleien for den delen du bor i, da vil det utløse skatteplikt