Tidsbestemt leieavtale

En tidsbestemt leieavtale er en leieavtale hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at leieavtalen kan sies opp i den avtalte leieperioden. Se husleieloven § 9-1.

 

Et trygt leieforhold starter med en god leiekontrakt

Husleie.no gir deg den enkleste og beste leiekontrakten med BankID-signering. Helt gratis.

Les mer