Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse er rettslige inndrivelse av en kreditors krav med myndighetens (namsmannens) bistand. Hvis kravet ikke innfris frivillig, kan den som har et krav mot en annen be namsmannen om hjelp til å få gjennomført (tvangsfullbyrdet) sin rett.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer