Ulovlig depositum

Depositum skal ikke settes inn på utleiers konto. Det er brudd på Husleieloven.