Utbetaling av depositumskonto

Rentene som kommer av det innbetalte depositum tilhører vanligvis leietakeren. Ingen av partene i leieforholdet kan ta ut penger fra depositumskontoen på egenhånd, men begge kan kreve å få beløpet utbetalt hvis den andre parten har gitt skriftlig samtykke, eller det forligger en dom.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto