Utflytting

Utflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter ut av boligen. Tidspunktet for utflytting er oppgitt i leiekontrakten eller i leietakers eller utleiers oppsigelsesbrev til den andre parten.

 

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer