Utkastelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal kastes ut, også benevnt som fravikelse. Grunnlag for utkastelser kan være; leietaker betaler ikke husleien, leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter ut eller leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer