Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Ressurser for utleier og leietaker

Relevante artikler

Ikke alle utleiere og leietakere er erfarne aktører i leiemarkedet.
Husleie.no har derfor utviklet en rekke artikler om forskjellige aspekter relevant for leie og utleie av bolig.

Depositumsgaranti

Som leietaker må man stille med et depositum når man skal leie bolig. Dette er utleierens sikkerhet i tilfelle husleien ikke blir innbetalt eller det forvoldes skader på leieobjektet.

Depositum

Dersom man er ute etter å leie bolig vil ordet depositum dukke opp på et tidlig tidspunkt.

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Og enten om man leie eller leie ut en bolig er det nødvendig å regulere forholdet med en husleiekontrakt.

Økning av husleien

Driver man med boligutleie vil man fra tid til annen ha behov for eller ønske om å foreta en husleieøkning. Dett kan man gjøre men det finnes noen lover og regler man må forholde seg til.

Se alle

Utleiers verktøykasse

Her har vi samlet en rekke maler som utleier kan ha behov for før, under og etter leieforholdet.

Leiekontrakt m/ BankID

Online versjon av leiekontrakten med BankID-signering.

Leiekontrakt

Leiekontrakten regulerer leietakers og utleiers rettigheter og plikter i leieforholdet.

Innflyttingsprotokoll

Detaljert skjema for punkter til gjennomgang ved overtakelse av leiebolig.

Oppsigelse av leieforhold

Skjema som utleier fyller ut for oppsigelse av leieforholdet, og som oversendes leietaker.

Se alle

Before download...

Continue... ×