Opplever du at leietaker er forsinket med betaling av husleien? Dersom husleien uteblir eller regelmessig betales for sent er dette å regne som et brudd på leieavtalen.

Hva gjør man ved forsinkelse?

Vanligvis betaler leietakeren husleien sin på forskudd og for en måned om gangen. Dersom leietaker betaler inn husleien for sent er det ulike tiltak du som utleier kan iverksette. Det er viktig at man har en skriftlig leiekontrakt der et av punktene inneholder en bestemmelse om at leietakeren aksepterer fravikelse dersom husleien ikke innbetales.

Dersom forsinket betaling er en engangshendelse kan det hende at en purring på betalingen er alt som skal til for å ordne opp. Det neste steget vil være å sende et skriftlig varsel i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18h. Dersom forsinket betaling av husleien kan ansees som et vesentlig og vedvarende mislighold kan man kreve utkastelse av leietakeren, men da er det viktig at man har sendt dette varselet først. Følger man ikke de lover og regler som er fastsatt i Husleieloven vil man risikere å bli erstatningspliktig overfor leieboer dersom saken ender opp for domstolen.

Å begjære fravikelse på grunn av forsinket betaling

Det første man må gjøre som utleier er altså å sende et skriftlig varsel til leietakeren. Dette varslet må informere leietakeren om at en fravikelse kan unngås dersom skyldig husleie, renter og omkostninger blir betalt. Utleieren fremsetter selve kravet om fravikelse til namsmannen. Skulle ikke leiekontrakten inneholde en slik bestemmelse, eller om man ikke har noen skriftlig leiekontrakt, må kravet om fravikelse leveres til tingretten. Maler for varsler finner man blant annet på Politiets nettsider

Dersom husleien ikke betales eller regelmessig betales for sent, regnes det som et brudd på leieavtalen.

Bruk av depositum

Depositumet skal stå på en depositumskonto i leietakerens navn. Det betyr at man som utleier ikke kan kreve penger fra denne uten samtykke fra leietakeren. Kontoen blir vanligvis oppgjort når leieforholdet avsluttes.

Skulle leietakeren komme med et ønske om at forsinket husleie skal dekkes av depositumet, bør man som utleier tenke seg godt om før man godtar dette. Dersom man går med på dette, vil beløpet på depositumskontoen bli lavere, eller i verste fall blir kontoen tom, og da har man ingen sikkerhet dersom leietakeren fortsetter med å ikke betale inn husleien. Derfor er det alltid best å sende skriftlig varsel og deretter følge den lovlige prosedyren med begjæring om tvangsfravikelse.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Om bare leietaker kunne betale husleien i tide...

Automatisk innkreving, purring og inkasso av husleien ved forvaltning av leieforholdet. Pluss mye mer. Kun 99/mnd.

Les mer

Heving av leiekontrakten

Dersom det foreligger det som kalles vesentlig mislighold og brudd på leiekontrakten, kan man som utleier kreve at kontrakten blir hevet. Dersom husleien over en lengre periode har blitt betalt for sent eller ikke i det hele tatt, regnes dette som vesentlig mislighold. Da må utleier sende en skriftlig erklæring som inneholder årsaken til hevingen samt beskjed om at leietaker må flytte ut med en gang. Utleieren kan kreve økonomisk erstatning etter gjeldende regler.

Ekstern hjelp

Når man driver med utleie i stor eller liten skala kan det være mye å holde orden på. Man må være konsekvent og ha systematisk oppfølging. Det er mulig å sette administrasjonen av leieforholdet bort til et firma som driver med dette profesjonelt, hvorav Husleie.no er et eksempel på dette. Ved forsinket betaling er det heller ingenting i veien for å innhente hjelp fra et inkassobyrå. I begge tilfeller er man sikret at alt blir gjort korrekt og i henhold til gjeldende lovverk.

Gratis mal for oppsigelse, advarsel og heving av leieforhold

Registrer deg som bruker, legg inn info om leieforholdet som skal sies opp, oppgi årsaker og få et ferdig brev. Raskt, enkelt og juridisk riktig. 

Kom i gang nå - det er helt gratis!