Korttidsleie defineres av Skatteetaten som utleie av egen bolig, eller deler av egen bolig, i mindre enn 30 dager. I korttidsleie varer altså ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager. Du kan selvfølgelig ha så mange slike korttidsleier i løpet av året som du selv ønsker. Utleie via selskaper som Airbnb, er et godt eksempel på korttidsleie.

Fordeler og ulemper ved korttidsleie

Dersom boligen din ligger i en by som er mye besøkt av turister, vil korttidsleie kunne generere enn relativt stor ekstrainntekt. Dette handler selvfølgelig om tilbud og etterspørsel, og det faktum at du kan ta høyere døgnpris når du leier ut bolig for noen dager i stedet for flere år. I høysesongen og i forbindelse med helligdager, kan du ta enda bedre betalt. Korttidsleie er fleksibelt, du leier kun ut når det passer deg.

Det finnes også ulemper ved korttidsleie og disse er knyttet til at det er mer håndtering. Du må overlevere nøkler, sørge for rengjøring, skifte på senger, annonsere, hente inn nøkler når besøket er over og så videre. Noen synes det er veldig hyggelig og økonomisk lønnsomt å leie ut hele eller deler av boligen for kortere perioder en eller flere ganger i løpet av året, mens andre synes det blir for slitsomt.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Ved korttidsleie varer ikke et utleieforhold lenger enn 30 sammenhengende dager.

Beskatning av leieinntekter ved korttidsleie

Fra inntekståret 2018 er det slik at dersom du leier ut boligen din i mindre enn 30 dager vil leieinntekter inntil 10 000 kr per år være unntatt beskatning. Av leieinntektene over dette beløpet regnes 85 % som inntekt det må betales skatt av. Vær oppmerksom på at beløpsgrensen på 10 000 kr gjelder for hele året og ikke for hvert enkelt utleieforhold.

Overskuddet beskattes med 23 % fra og med inntektsåret 2018. Det er også viktig å være klar over at du som utleier ikke får trukket fra kostnader knyttet til denne formen for leie, selv om du må betale skatt av inntekten. Dersom du bedriver korttidsleie mange nok ganger i året, kan dette vurderes som næringsvirksomhet. Da vil skattesatsen kunne bli så mye som 49,8 %.

Slik utregnes verdien på utleid areal

Spørsmålet om beskatning ved korttidsleie avhenger også av hvor stor del av boligen din du leier ut. Dersom utleieenheten er mer enn halvparten så stor som den delen du selv bor i, må du skatte fra første krone dersom leieinntektene dine er på mer enn 20 000 kr. Dersom du bruker arealet selv når det ikke er utleid vil verdien på den delen som leies ut være utleiebeløpet per natt multiplisert med faktiske utleiedøgn per måned.

Dersom du ikke bruker den utleide delen vil den regnes som rent utleieareal og verdien på den delen som leies ut i korttidsleie vil være utleiebeløpet en natt multiplisert med antall døgn per måned, altså 30.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer

Utleie gjennom Airbnb

Dersom du driver med korttidsleie kan du velge å gjøre dette gjennom selskaper som Airbnb. Det arbeidet som utføres i forbindelse med korttidsleie, altså all administrasjonen, regnes som en arbeidsinnsats det skal skattes av. Det gjelder enten du gjør det selv eller får noen andre til å gjøre det for deg. Du må også betale moms. Det er fordi utleie ved hjelp av Airbnb, eller tilsvarende selskaper, konkurrerer med andre overnattingsvirksomheter.