Utleieleilighetene er Bentes fremtidige pensjon

Asker-kvinnen Bente Bøhler har drevet med utleie i lang tid, og har bygget opp en forholdsvis stor portefølje med både byleiligheter, næringseiendom og omsorgsboliger. Siden hun er selvstendig næringsdrivende ser hun på utleieleilighetene som sin fremtidige pensjon.

Vi har tatt en prat med Bente om boligutleie – hvilke mål hun selv har og om det er noen utfordringer knyttet til det å drive med utleie. Vi får også et innblikk i hennes forretningsmodell og kan ta med oss noen gode investeringstips på veien.

Hva er grunnen til at du begynte med boligutleie?

Etter mange år som medgründer i et omsorgsboligselskap som vi solgte for ti år siden med god gevinst, har jeg investert på egen hånd. Som en del av min investeringsportefølje har det vært naturlig for meg å investere i boliger for utleie.

Hvor mange utleieboliger har du i dag?

Dette spørsmålet blir vel litt som å spørre en same hvor mange rein de har i flokken, men per i dag har jeg et titalls vanlige byleiligheter for utleie. I tillegg har jeg næringseiendom, og bygger i disse dager opp en portefølje med omsorgsboliger innen barnevern og for andre utsatte grupper.

Hvilke mål har du når det kommer til utleie, og har du planer om å investere i flere utleieboliger?

Eiendom bør alltid sees på som langsiktige investeringer. Siden jeg alltid har vært selvstendig næringsdrivende, ser jeg på de rene utleieleilighetene som min fremtidige pensjon. Målet er derfor stadig å bygge på denne virksomheten, men uten at det er dette som skal oppta mye av min arbeidstid. Jeg er derfor veldig nøye med hvem jeg leier ut til og også hvilke tjenestetilbydere jeg benytter meg av.

Jeg er veldig nøye med hvem jeg leier ut til og hvilke tjenestetilbydere jeg benytter meg av slik at ikke det å leie ut skal oppta mye av min arbeidstid.

Så hvordan administrerer du leieforholdene?

Frem til for kort tid siden administrerte jeg alt rundt egen utleie selv. Det siste året har jeg gått over til å benytte meg av Husleie.no. Alle som har drevet med utleie vet hvor krevende utleievirksomhet kan være. I tillegg til utvelgelsen av pålitelig og stabil leietaker kommer mange rutineoppgaver som både er viktige og tidkrevende. Én av de aller viktigste oppgavene gjennom leieforholdet er oppfølging av innbetalinger hver eneste måned. Det er fort gjort å glemme å sjekke kontoen, særlig i ferier eller hektiske perioder. Depositumet blir i slike tilfeller fort spist opp og dersom du ikke har gode purrerutiner og heller ikke har rutiner for varsler innen regelverkets frister, kan det fort bli både dyrt og en omfattende prosess å få orden på leieforholdet igjen. En avtale med Husleie.no gjør at jeg ikke lenger behøver å bekymre meg over om husleien blir innbetalt til rett tid, huske å legge på for KPI’en hvert år, ha gode purrerutiner eller selv drive med ubehagelig inndrivelse. At alt dette er tatt hånd om gjennom min avtale med Husleie.no er en befrielse! Jeg vil også fremheve hvor enkelt det er blitt å inngå selve leiekontrakten. Både den og depositumskonto opprettes og signeres på nett. Enkelt og billig – vinn, vinn for alle parter!

Investeringsprat er i tiden, hva tenker du om å investere i utleieboliger kontra aksjer, fond og/eller annet?

Jeg investerer i eiendom av ulik karakter, men også i aksjer. Min forretningsmodell har en klar overvekt på eiendomsinvesteringer, men siden renten i realiteten er negativ for bankinnskudd, velger jeg å ha mye av mine likvider i enkeltaksjer. Dette er høyrisikoinvestering i forhold til eiendom, men siden jeg er så heldig å være en del av InWester, Norges mest profesjonelle kontorfellesskap med et aktivt og svært kompetent investeringsmiljø, velger jeg å komplimentere og diversifisere mine investeringer på denne måten.

Har du noen gode tips og råd til andre som ønsker å begynne med boligutleie, eller til de som ønsker å gå videre fra de én-to utleieboligene de har i dag?

Tipsene jeg vil gi for vellykket boligutleie er først og fremst å sørge for å ha god kvalitet på leilighetsporteføljen uansett om det dreier seg om én, ti eller hundre enheter. God kvalitet på boligen høyner sannsynligheten for god kvalitet på leietaker. Det betyr høyere husleie, reduserte inndrivingskostnader og mye mindre arbeid! Deretter er det å sørge for gode oppfølgingsrutiner og her kommer Husleie.no inn. Jeg vil anbefale alle som ikke selv har egne folk ansatt til å drifte porteføljen, til å velge denne løsningen. Løsningen kvalitetssikrer hele utleieprosessen fra kontraktens ordlyd, til opprettelse av depositumskonto og ikke minst månedlig betalingsoppfølging med alt det tidkrevende arbeidet som følger med.
Forvaltning av leieforholdet gir færre bekymringer?

Bruker du Husleie.no får du alle verktøy som boligutleiere behøver inkl. tilgang til juridisk bistand.