Dette må du kontrollere før vi innrapporterer dine skatteinntekter

Vi i Husleie.no er pålagt å innrapportere dine leieinntekter og utgifter som er registrert i Husleie.no til Skatteetaten.

Dersom du har et aktivt abonnement hos oss vil vi automatisk rapportere opplysningene vi har om dine leieforhold inn til skatteetaten, fra og med inntektsåret 2021. Det er derfor viktig at du kontrollerer at alt alle opplysninger på MinHusleie stemmer.

Dette må du gjøre –  kontroller dine personopplysninger

For din egen del, er det viktig at informasjonen vi rapporterer om deg til Skatteetaten er riktig. Dersom det er feil eller manglende opplysninger kan dette føre til feil i skattefradraget. Det er derfor nødvendig at du kontrollerer at opplysningene vi har er korrekte.

Denne informasjonen rapporterer vi til Skatteetaten

  • Utleieperiode (datointervall i inntektsåret)
  • Utleieverdi (utfakturert husleie i utleieperioden)
  • Adressen til boligen(e) du leier ut
  • Kontonummer som husleien utbetales til (knyttet til din utleieprofil)

For å sikre at dataene blir rapportert på riktig person eller organisasjon vil vi også rapportere:

  • Ditt fødsels- og personnummer
  • Organisasjonsnummer dersom du leier ut som en virksomhet
  • Ditt navn (knyttet til utleieprofilen)
  • Din adresse (knyttet til utleieprofilen)
  • Inntektsopplysninger for 2021 er nå blitt sendt til Skatteetaten. Endringer som knytter seg til 2021 må heretter gjøres gjennom Altinn.no når skattemeldingen kommer.

Slik endrer du enkelt dine opplysninger

Du kan enkelt og raskt gjøre endringer på MinHusleie. Når du logger inn på din bruker kan du endre adresseinformasjonen som er registrert. Personopplysninger kan endres fra MInHusleie innenfor et definert tidsvindu i forkant av rapporteringen til Skatteetaten. Når inntektsopplysningene for skatteåret er sendt til Skatteetaten må endringer gjøres gjennom Altinn.no når skattemeldingen kommer.

Personnummer og dokumentnummer

Vi ber deg vennligst om å kontrollere at dine opplysninger stemmer. Dersom ditt personnummer eller organisasjonsnummer er feil, vennligst ta kontakt med oss på e-post support@husleie.no eller på telefon, slik at vi kan rette opp i dette så fort som mulig.

Slik endrer du dine opplysninger på MinHusleie:

Steg 1

På din personlige bruker kan du fylle inn din post- og fakturaadresse.

2

Klikk deretter på "Utleieprofiler" for å få en oversikt over dine leieforhold.

3

Klikke på "Din bruker" dersom du ønsker å fylle ut eller endre informasjon.

4

Her kan du fylle ut diverse informasjon om dine leieobjekt.

5

Under "Aktive leieforhold" får du en oversikt over dine aktive leieforhold.

Skatteregler for utleie egen bolig

Skattereglene varierer ut fra hvor høye inntekter du får fra boligutleie. Hvis du leier ut hele boligen din og inntektene er 20 000 kroner eller mindre per år, er utleieinntektene skattefrie. Hvis leieinntektene overgår 20 000 kroner, er hele leieinntekten skattepliktig. Det samme gjelder dersom inntektene fra perioder der mindre enn halvparten av utleieboligen leies ut.

Dersom du har spørsmål vedrørende skatterapporteringen, ber vi deg lese mer om skatterapportering her. Hvis du fremdeles lurer på noe kan du kontakte kundeservice på e-post: support@husleie.no.