Gjengs leie

Gjengs leie

Med gjengs leie menes det som betales for lignende boliger på lignende leievilkår i samme område, med andre ord en slags gjennomsnittsleie eller et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av tilsvarende boenheter.

Gjengs leie er ikke det samme som markedsleie.

Bestemmelsen om tilpasning av husleien til gjengs leie finnes i husleieloven § 4-3. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leieprisen i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår.

 

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.