Markedsleie

Markedsleie

Markedsleie er den leie som vanligvis oppnås ved ny utleie av lignende leiebolig til lignende vilkår. Det avgjørende er hva potensielle leietakere uten spesiell tilknytning til/interesse i husrommet er villig til å betale. Markedsleie er ikke det samme som gjengs leie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold av lignende husrom på lignende vilkår. Markedsleien vil følgelig utgjøre et "øyeblikksbilde", mens gjengs leie vil ligge noe etter i tid og variere mindre enn markedsleien.

Hvor mye kan husleien økes?

Man kan kun foreta en økning av husleien en gang per år, og første økning av husleien kan først skje minimum 12 måneder etter at leiekontrakten ble inngått. Les mer her om økning av husleien.

denne siden kan du se hvor mye husleien kan indeksreguleres. 

Bestill innboforsikring

Alle bør ha innboforsikring, og denne kan du bestille enkelt og greit via Husleie.no

Vi samarbeider med Gjensidige og du finner innboforsikringen deres på markedsplassen vår.