Veiledning for

Utfylling av leiekontrakt

Leieobjekt

På denne siden må du registrere mer informasjon om boligen eller eiendommen du skal leie ut. Legg til info om leieobjektets møbleringsstatus og standard ved overlevering. Du kan også inkludere særlige bestemmelser, husordensregler og øvrige plikter som partene må forholde seg til i leieforholdet.

Møblering, standard og annet

Her må du ta stilling til om boligen er umøblert, delvis møblert eller møblert. Sondringen mellom hva som anses som delvis møblert og møblert kan være vanskelig. En tommelfingerregel er at man kan regne “delvis møblert” dersom leiligheten kommer med hvitevarer og det står noen garderobeskap, seng e.l til leietakers disposisjon.

  • Umøblert kan velges dersom det ikke følger noe med leiligheten.
  • Delvis møblert kan velges dersom leiligheten kommer med hvitevarer og noen større møbler som garderobeskap og seng e.l.
  • Møblert kan velges dersom leiligheten følger med det meste man trenger og leietaker kan flytte rett inn.

NB! Når man leier ut med noe utløser dette en vedlikeholdsplikt for de tingene og gjenstandene som følger med boligen. Derfor er det svært viktig at leietaker har egen innboforsikring. Husleie.no sin leiekontrakt sier at leietaker alltid må ha gyldig innboforsikring – uavhengig av boligens møbleringsstatus.

Rom, boder og parkeringsplass

  • Antall rom (eks. kjøkken, bad): Skriv inn summen av antall soverom, stuer…. Rom som kjøkken, bad, gang, boder skal ikke inkluderes i antall rom
  • Antall boder: Skriv inn antall boder som er inkludert i leiekontrakten.
  • Antall parkeringsplasser: Skriv inn antall parkeringsplasser som er inkludert i leiekontrakten.

Boder og parkeringsplasser kan enten være inkludert eller komme i tillegg til husleien. Det mest vanlige er det kommer i tillegg til husleien. Dette må vurderes konkret.

Leieobjektets standard og annet relevant for overleveringen
Om det er noe som det er viktig at leietaker er klar over eller som du synes det er viktig at han vet om så skriver du det inn her. Eksempel kan være at boligen er nyoppusset før innflytting og at det forventes at leietaker skal holde boligen i samme stand gjennom hele leieforholdet.

Har leietaker vært på visning?
Her huker du av hvis leietaker har vært på visning, og dermed har kjennskap til leieobjektets standard, størrelse og planløsning.

Dersom leietaker har vært på visning, skal det mer til for å anføre at f.eks rommet er mindre enn hvordan det fremstår på bildene i annonsen. Da har vedkommende fått direkte kjennskap til planløsningen, størrelse etc.

Leietaker bør også oppfordres til å gå over leieobjektet på visning eller ved overtakelse.

Ved en eventuell mangelsdrøfting hva gjelder størrelsen eller planløsningen skal det mer til for at mangelen vil føre frem.

Andre bestemmelser for leieforholdet

Husordensregler: Hvis det er noen husordensregler som kommer i tillegg til det som følger av loven kan du skrive dette inn her. Dette kan f.eks. være i forbindelse med borettslaget eller bygården. Tips: Er det spesielle avfallshåndteringsregler der du leier ut? Skriv det inn!

Røyking: velg om leietaker kan røyke i leieobjektet

Husdyr: velg om leietaker kan holde husdyr i leieobjektet

Partenes øvrige plikter: Skal leietaker ha særlig ansvar for snømåking, stell av hagen e.l? Skriv det inn her.

Særlige bestemmelser: Her kan du legge til spesifikke ting du ønsker å formidle til leietaker, om det handler om bruken av leieobjektet eller annet du ønsker å presisere.

Se film

I denne filmen får du en full gjennomgang av hvordan du går frem for å fylle ut leiekontrakten.