Veiledning for

Utfylling av leiekontrakt

Leieforhold

På denne siden må du registrere opplysninger om leieforholdets form, varighet, husleie og oppsigelsestid.

Det første du må ta stilling til er om leieforholdet er tidsbestemt eller tidsubestemt.

Den vanligste formen for leieforhold er tidsbestemt, og kan etter husleieloven ikke være kortere enn tre år.

Hvis avtalen gjelder lofts-eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleier bor i samme his kan minstetiden likevel settes til ett år.

Lovens regler om minstetid (ett eller tre år) gjelder ikke for kontrakten som gjelder utleie av egen bolig som utleier eller noen i hans husstand skal benytte seg av boligen etter utløpet av leieperioden, eller dersom det foreligger annen saklig grunn for tidsavgrensningen. “Annen saklig grunn” kan F.eks være at boligen skal rives, gjennomgå omfattende oppussing, eller at utleier har konkrete planer om å selge boligen.

NB! Du kan ikke påberope deg “annen saklig grunn til tidsavgreningsning” hvis du ikke informerer leietaker om dette i forkant av kontraktsinngåelsen.  De aller fleste leiekontrakter er tidsbestemte.

Valgte du tidsbestemt må både kontrakten gjelder fra og kontrakten gjelder til fylles ut. Om du valgte tidsubestemt så kan du kun fylle inn kontrakten gjelder fra.

Dato kontrakten gjelder fra er den datoen leieobjektet gjøres tilgjengelig for overtakelse av leietaker. Dato kontrakten gjelder til er den datoen som leietaker må gjøre leieobjektet tilgjengelig for overtakelse av utleier igjen.

Bindingstid: Velg hvor lenge leiekontrakten skal være bindende for leieforholdet.

Bindingstid betyr at leiekontrakten er uoppsigelig i en angitt periode fra datoen kontrakten starter. De fleste har en 9 måneders gjensidig bindingstid på leiekontraktene sine. Bindingstiden er gjensidig og det betyr at den er like gjeldende for begge parter.

Oppsigelsestid: Velg hvilken oppsigelsestid som skal være gjeldende for leieforholdet.

Oppsigelsesfristen løper fra oppsigelsen kommer fram, og er det antall måneder som er avtalt med tillegg av tiden fram til det neste månedsskiftet. Normalt er oppsigelsestiden på 3 måneder.

Husleien og andre faste utgifter

Oppgi avtalt månedlig husleie og kontonummeret husleien skal betales til. Litt lenger ned velger du hvordan kostnader til strøm, varme, vann- og avløp, internett og kabel-tv skal håndteres.

Husleie per måned: Skriv inn hvor mye som er avtalt i husleie per måned. Om det er tillegg for strøm, vann, internett eller kabel-tv skal det skrives inn lenger ned.

Bankkonto: Skriv inn ditt eget bankkontonummer som husleien skal betales til. Om du velger at leieforholdet skal forvaltes av Husleie.no vil leietaker få instruks om at husleien skal betales via Husleie.no sin klientkonto.

Forfallsdato i måneden: Velg hvilken dag i måneden som husleien senest skal betales. De fleste velger at den 1. i hver måned skal være forfallsdato. Husleien bør/må alltid betales på forskudd.

TIPS:

Det kan lønne seg at leietaker oppretter eget internett- og strømabonnement, på den måten slipper utleier å regne ut målt forbruk av internettet eller foreta en årlig avregning av strømmen for leieobjektet.
I noen tilfeller er det naturlig at man deler på utgiftene. Det må avgjøres konkret. 

Vann og Avløp regnes etter målt forbruk.

Internett:
Inkludert: utleier står til ansvar for å skaffe leietaker internett i boligen
Ikke inkludert: leietaker selv er ansvarlig for å skaffe seg internett i boligen
Betales i tillegg: leietaker skal betale et tillegg til husleien for å få internett i boligen

Kabel-TV:
Inkludert
Ikke inkludert
Betales i tillegg

Vann & Avløp:
Inkludert
Ikke inkludert
Betales i tillegg

Strøm & Varme:
Inkludert
Ikke inkludert
Betales i tillegg

Dersom strøm & varme ikke er inkludert får du spørsmål om å oppgi målernummer, målerpunktID og forrige leietakers telefonnummer. Alt dette for at det skal være lettere for leietaker å bestille strøm til leieboligen.

Se film

I denne filmen får du en full gjennomgang av hvordan du går frem for å fylle ut leiekontrakten.