Skatterapportering for 2023

Dersom vi forvalter et eller flere leieforhold for deg, vil vi automatisk rapportere opplysningene vi har om dine leieforhold inn til skatteetaten.

Det foreligger en opplysningsplikt som medfører at Husleie.no er pålagt å innrapportere leieinntekter og utgifter som er registrert i Husleie.no til Skatteetaten. Opplysningsplikten er regulert i skatteforvaltningsloven § 7-5 åttende og niende ledd, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-5 del A, §§ 7-5-2 til 7-5-5.

Dette er hva vi rapporterer om ditt/dine leieforhold:

 • Utleieperiode (datointervall i inntektsåret)
 • Utleieverdi (Utfakturert husleie i utleieperioden)
 • Adressen til boligen(e) du leier ut
 • Kontonummer som husleien utbetales til (knyttet til din utleieprofil)

For å sikre at dataene blir rapportert på riktig person eller organisasjon vil vi også rapportere:

 • Ditt fødsels- og personnummer
 • Organisasjonsnummer dersom du leier ut som en virksomhet
 • Ditt navn (knyttet til utleieprofilen)
 • Din adresse (knyttet til utleieprofilen)

Inntektsopplysninger for 2023 sendes til Skatteetaten den første dagen i februar. Du kan oppdatere dine data i MinHusleie i perioden 3. januar til og med 25. januar. Endringer etter denne perioden må gjøres gjennom Altinn.no når skattemeldingen kommer.

Hvis du har noen spørsmål vedrørende skatterapporteringen, ber vi deg se over spørsmålene med svar nedenfor, før du eventuelt kontakter support.

Bransjen, inkludert Husleie.no, er blitt pålagt av skatteetaten å rapportere inntekter fra utleie på vegne av utleiere. Rapporteringsplikten gjelder for leieforhold som har gitt inntekter fra og med den 01.01.2020.

 • Ditt fødsels- og personnummer
 • Organisasjonsnummer dersom du leier ut som en virksomhet
 • Ditt navn (knyttet til utleieprofilen)
 • Din adresse (knyttet til utleieprofilen)
 • Utleieperiode (datointervall i inntektsåret)
 • Utleieverdi (Utfakturert husleie i utleieperioden)
 • Adressen til boligen(e) du leier ut
 • Kontonummer som husleien utbetales til (knyttet til din utleieprofil)

Skatteetaten bruker opplysningen vi rapporterer til å forhåndsutfylle skattemeldingen. Skattyter er selv ansvarlig for å kontrollere opplysningene som inngår i skatteberegningen.

Husleie.no tar utgangspunkt i eier av utleieprofilen. Dersom inntektsopplysningene skal rapporteres på en annen juridisk person/virksomhet, så kan fødsels- og personnummer (privatpersoner) eller organisasjonsnummer (virksomheter) endres fra MinHusleie innenfor et tidsvindu i forkant av rapporteringen til Skatteetaten. Endringer registrert før den 25.01.2024 er inkludert i rapporteringen for 2023.

Adresseinformasjon kan endres fra MinHusleie når du logger deg inn. Personopplysninger kan endres fra MinHusleie innenfor et definert tidsvindu i forkant av rapporteringen til Skatteetaten. Når inntektsopplysningene for skatteåret er sendt til Skatteetaten må endringer gjøres gjennom Altinn.no når skattemeldingen kommer.

Hele utleieporteføljen kan overføres til en annen skattyter ved å oppdatere fødsels- og personnummer fra MinHusleie innenfor et tidsvindu i forkant av rapporteringen til Skatteetaten. Dersom kun et utvalg av utleieporteføljen skal overføres til en annen skattyter, så må endringen gjøres i skattemeldingen. Problemstillingen er aktuell når eksempelvis et familiemedlem håndterer utleie av en bolig på vegne av et annet familiemedlem.

Ja, med basis i regelverket blir utleieverdien rapportert uavhengig av om leietaker har betalt eller ikke. Eventuelle tap på husleie registreres dirkete i skattemeldingen. 

Korreksjon av utleieverdi gjøres i skattemeldingen. Feil som knytter seg til en spesifikk faktura kan rettes ved at det utstedes en kreditnota for hele eller deler av den aktuelle fakturaen. Korreksjoner registrert i Husleie.no innen den 25. januar 2024 blir oppdatert i informasjonen oversendt til Skatteetaten for inntektsåret 2023.

Husleie.no er pålagt å rapportere utleieverdi av alle leieforhold, uavhengig om det foreligger skatteplikt eller ei. Eventuelle endringer må gjøres i skattemeldingen. For veiledning i skatteplikt og fradrag, sjekk ut Skatteetatens sider; https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/hele-egen-bolig/ 

Utleieverdien summerer alt som er fakturert ut, med fratrekk for kreditnotaer, tilknyttet leieforholdet i 2023. Ved avgiftspliktig utleie rapporteres nettobeløp eksklusive MVA.

Utleieverdien summerer alt som er fakturert ut, med fratrekk for kreditnotaer, tilknyttet leieforholdet i 2023. Ved avgiftspliktig utleie rapporteres nettobeløp eksklusive MVA.

Nettoinntekt ved utleie av eiendom kan fordeles fritt mellom ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere.
Det er inntekter og kostnader knyttet til arbeid, pensjon og næringsvirksomhet som ikke kan fordeles fritt.
Fordelingen gjøres av begge parter i skattemeldingen der den ene reduserer og den andre legger til.
Netto effekten av fordelingen blir uendret så lenge begge parter er i skatteposisjon og vil normalt sett ikke ha noen betydning for den totale skatten ektefellene betaler.Fordeling mellom ektefeller kan du også lese mer om her dersom det skulle være ønskelig:
Fordele inntekt, kostnader og formue – Skatteetaten