Er leietaker forsinket med husleien?

Innkreving av husleien via Husleie.no

Har du dårlig erfaring med leietakere som ofte betaler husleien for sent? Eller frykter du å få en ny leietaker som ikke respekterer betalingsfristen?

På denne siden kan du lese mer om hvordan du kan slippe og bruke tid og ressurser på innkreving av husleien.

Automatisk innkreving av husleien

Forvalter du leieforholdet på Husleie.no får du en automatisk og konsekvent prosess for innkreving av husleien. Her er det du bør vite:

Slik innkreves husleien via Husleie.no

Med forvaltning via Husleie.no vil innkreving av husleien bli tilnærmet bekymringsfritt.

Husleie.no gir deg en helautomatisk og transparent prosess for innkreving av husleien – enten om man har ett eller hundre leieforhold. Leietaker mottar alltid en faktura for husleien på e-post og sms ca 10 dager før forfall. Om leietaker ikke betaler innen forfall iverksettes automatisk purring. Er ikke husleien betalt innen 15 dager etter forfall kan du sende kravet til inkasso ved å kontakte kundeservice.

Leietaker mottar faktura for husleien 10 dager før forfallsdato per e-post eller som efaktura

Leietaker betaler til Husleie.no sin klientkonto i Sparebank 1

Husleie.no overfører husleien til utleier samme dag som den er registrert på vår klientkonto

5 dager etter forfall sendes leietaker betalingspåminnelse per sms og e-post

10 dager etter forfall sendes leietaker en ny betalingspåminnelse per sms og e-post

15 dager etter forfall sendes leietaker et formelt varsel om fravikelse per e-post

30 dager etter forfall kan prosessen for begjæring om fravikelse/utkastelse iverksettes

Innkreving av husleien er inkludert i alle forvaltningsabonnementer

Forvalter du leieforhold på Husleie.no er innkreving av husleien med inkasso og/eller fravikelse inkludert. I tabellen under ser du hva som er inkludert i de tre ulike forvaltningsabonnementene som Husleie.no tilbyr.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.

Kom i gang med Husleie.no nå!