Gratis husleiekontrakt

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende husleiekontrakt – med BankID signering

Slik opprettes husleiekontrakten

En enkel steg-for-steg prosess for å sette opp en juridisk bindende husleiekontrakt. Husleiekontrakten er gratis og det tar det deg bare 5 minutter å opprette den.

TaskCreated with Sketch.

Utleier fyller inn relevante data for husleiekontrakten i en stegvis prosess.

SignatureCreated with Sketch.

Når leietaker har lest gjennom husleiekontrakten signerer han med BankID

SignatureCreated with Sketch.

Utleier signerer husleiekontrakten med sin egen BankID.

MailCreated with Sketch.

Når husleiekontrakten er laget sendes den til leietaker for gjennomlesning og e-signering.

MailCreated with Sketch.

Så snart leietaker har signert mottar utleier en e-post med link til signeringsklar kontrakt.

MailCreated with Sketch.

Når begge partene har signert mottar de en PDF-kopi av husleiekontrakten på e-post.

Husleiekontrakten er gratis for både leieboer og utleier, og det tar deg kun noen få minutter. Enklere blir det ikke!

Leiekontraktens innhold

Malen for husleiekontrakt inneholder følgende:

Når husleiekontrakten er fylt ut av utleier og gjennomlest av leietaker signeres den med BankID av begge parter. Se kopi av leiekontrakten her.

Hvorfor velge husleiekontrakt fra Husleie.no

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Alt online

Oppretter du husleiekontrakten på Husleie.no gjør du hele prosessen online.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

BankID-signering

Signering med BankID gjør det trygt, raskt og enkelt å signere husleiekontrakten.

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Depositumskonto

Du kan etablere depositumskonto enkelt og raskt som en del av husleiekontrakten

Helt gratis!

Husleiekontrakten og BankID-signering er helt gratis på Husleie.no

Slice 1Created with Sketch.

Betydning av husleiekontrakt

En husleiekontrakt er til fordel for både leieboer og utleier. Den regulerer partenes ansvar og rettigheter hva gjelder leieforholdet varighet, fakta om leieobjektet, husleiens størrelse og forfallsdato, depositum, husordensregler, tvangsfravikelse og mye mer.

I tilfeller hvor det oppstår en tvist eller konflikt mellom partene er det betydelig enklere å løse den med en juridisk forpliktende husleiekontrakt.

Slice 1Created with Sketch.

Trygt med BankID-signering

BankID er en enkel elektronisk legitimasjon for sikker signering på nett. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden kan du bruke BankID for å signere dokumenter og kontrakter på nett.

Husleie.no gjør det raskt, trygt og enkelt å få signert husleiekontrakten ved å la partene signere den med BankID – helt gratis!

Ofte stilte spørsmål

Dersom partene ønsker å signere kontrakten for hånd fremfor å signere med BankID må utleier laste ned leiekontrakten og printe den ut slik at partene får signert leiekontrakten for hånd.

Utleier kan laste ned en PDF fremfor å sende kontrakten til elektronisk signering. Om leiekontrakten er sendt til signering må utleier inn i kontrakten ved å trykke på Endre for å kunne laste ned PDFen.

På Husleie.no kan du opprette en digital husleiekontrakt, dette betyr at du fyller inn informasjon om leieforholdet i en stegvis prosess i vår tjeneste. Etter du har lagt inn all informasjon om leieforholdet kan du velge om du bil signere digitalt med BankID eller om du ønsker å laste den ned som pdf og printe den ut for signering med penn og papir. Du velger! 

Nei, for øyeblikket er det ikke mulig å opprette en husleiekontrakt på engelsk. 

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned, uansett når man velger å levere oppsigelse måneden før. Selve lengden på oppsigelsestiden avhenger av hva du skriver i leiekontrakten og dersom denne ikke har med noen bestemmelse om dette, er det tre måneders oppsigelse som gjelder. Les mer om oppsigelsestid her

Ja, husleiekontrakten er gratis å bruke. Men for 99 kr / mnd. så krever vi inn husleien for deg, vi sender purring, og du får inkludert depositumskonto og indeksregulering.