Banner Image

Økning av husleien

Husleie.no øker husleien automatisk ihht konsumprisindeksen (KPI)

KPI-regulering av husleien betyr en økning av husleien i henhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet. Husleieloven, og leiekontrakten din, setter betingelsene for når og hvordan KPI-regulering skal skje.

HVILKE KRAV GJELDER FOR ØKNING?

Husleieloven stiller blant annet krav til at økningen ikke kan skje før min. 12 mnd etter at husleiekontrakten ble inngått. Økningen av husleien må varsles skriftlig til leietaker minst en måned før den trer i kraft.

Hvor mye kan husleien økes?

Økningen i husleien kan ikke være på mer enn økningen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen, også kalt KPI, defineres av Statistisk Sentralbyrå og du finner til enhver tid den oppdaterte KPIen på deres websider.

KONSUMPRISINDEKSEN

2.2 %

endring i konsumprisindeks siste 12 mnd

BEREGN INDEKSREGULERT HUSLEIE

Skriv inn nåværende husleie:

Indeksregulert husleie vil bli:Kr 10 220

Est. årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Kr 2 640

Automatisk KPI-regulering og mye mer

Registrerer du leieforholdet ditt på Husleie.no vil husleien automatisk KPI-justeres årlig i henhold til kravene satt av Husleieloven. For kun kr 89 per måned får du tilgang til vår innovative og ledende utleieplattform for forvaltning av leieforholdet. Du får tilgang til all funksjonalitet og tjenester som listet under.

TJENESTER OG FUNKSJONALITET I PLATTFORMEN

BISTAND TIL FRAVIKELSE

Juridisk og systemmessig bistand til utkastelse av leietaker

BETALINGSPÅMINNELSER

Forsinket betaling medfører purring via sms og e-post.

OPPSIGELSE

Prosess for formell og juridisk riktig oppsigelse av leietaker.

INDEKSREGULERING

Husleien reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

OVERTAKELSESPROTOKOLL

Dokumenter boligens tilstand ved overtakelse via mobilen.

DEPOSITUM

Opprett depositumskonto eller godkjenn depositumsgaranti

KONTRAKT M/ BANKID

Opprett kontrakten digitalt og signer med BankID

INTERESSEHÅNDTERING

Håndtering av interessenter, inkludert kredittsjekking

ANNONSEPUBLISERING

Publiser annonsen til Finn.no direkte fra MinHusleie

Abonnementsplaner

Husleie.no tilbyr profesjonelle utleiere to forskjellige abonnementer, hvor forskjellen i all hovedsak er at Premium inkluderer utleieforsikring.

Basic

kr 89

per måned / leieforhold.

3 måneder fornøydgaranti.

 

Premium

kr 149

per måned / leieforhold. Inkludert utleieforsikring.

3 måneder fornøydgaranti.