Økning av husleien

Automatisk økning ihht. konsumprisindeksen (KPI)

KPI-regulering av husleien betyr en økning av husleien i henhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet. Husleieloven, og leiekontrakten din, setter betingelsene for når og hvordan KPI-regulering skal skje.

Altfor mange utleiere taper opp til flere tusen kroner hvert år på å ikke indeksregulere husleien slik som husleieloven gir mulighet for. Under kan du lese mer om indeksregulering og hvordan du ved å forvalte leieforholdet på Husleie.no vil kunne tjene mer på boligutleie gjennom automatisk årlig indeksregulering.

Mange utleiere er også usikre på hva de bør kreve i husleie når de først skal leie ut boligen sin. For å finne riktig husleie kan du teste ut Husleiekalkulatoren. Dette er et verktøy som kalkulerer estimert leiepris for din utleiebolig.

Krav til husleieøkning

Husleieloven stiller blant annet krav til at økningen ikke kan skje før min. 12 måneder etter at husleiekontrakten ble inngått. Økningen av husleien må varsles skriftlig til leietaker minst en måned før den trer i kraft.

Hvor mye kan leien økes?

Økningen i husleien kan ikke være på mer enn økningen i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen (KPI) defineres av Statistisk Sentralbyrå og du finner til enhver tid den oppdaterte KPIen på SSB.no

Konsumprisindeksen

kpi bind

12-måneders endring konsumprisindeks

Beregn indeksregulert leie

Skriv inn nåværende husleie

Indeksregulert husleie vil bli:

Årlig tap om du ikke indeksregulerer:

Slik fungerer automatisk økning av husleien

TaskCreated with Sketch.

-15 dager: Utleier får e-post om at leietaker vil varsles om indeksregulering om 15 dager

SignatureCreated with Sketch.

0 dager: Leietaker får varsel om at husleien vil bli indeksregulert f.o.m. neste måned.

SignatureCreated with Sketch.

+20 dager: Leietaker får tilsendt første faktura med ny, indeksregulert husleie

SignatureCreated with Sketch.

-7 dager: Utleier får påminnelse om at leietaker vil varsles om indeksregulering om 7 dager

SignatureCreated with Sketch.

0 dager: Alle fremtidige fakturaer oppdateres til ny, indeksregulert husleie

MailCreated with Sketch.

+30 dager: Første faktura med ny, indeksregulert husleie forfaller til betaling

Automatisk KPI-regulering og mye mer

Registrerer du leieforholdet ditt på Husleie.no vil husleien automatisk KPI-justeres årlig i henhold til kravene satt av Husleieloven. For kun kr 99 per måned får du tilgang til vår innovative og ledende utleieplattform for forvaltning av leieforholdet. Du får tilgang til all funksjonalitet og tjenester som listet under.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.