Avvikling av depositumskonto

Hverken Leietaker eller Utleier kan ta ut penger fra depositumskontoen på egenhånd. Rentene fra innskuddet tilfaller normalt Leietaker. Både Utleier og Leietaker kan kreve utbetaling av det innbetalt depositum beløpet i samsvar med den andre partens skriftlige samtykke, rettskraftige dom eller annen avgjørelse som har virkning som en rettskraftig dom.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto