Begjæring om utkastelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal kastes ut, det vil si fravikes. En begjæring om utkastelse er et krav som utleier sender namsmannen om at leietaker skal kastes ut (fravike) boligen han leier. En begjæring om utkastelse følger bestemte formaliakrav.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer