Betalingdato for husleie

Betalingsdato er den dato husleien skal betales til utleier, eller til den som på vegne av utleier forvalter leieforholdet, i henhold til leiekontrakten. Betalingsdato nevnes også som forfallsdato.