Depositum på utleiers konto

Det er ulovlig for utleier å be leietaker sette det avtalte innskuddet på en konto utleier disponerer.