For sen betaling av husleien

Husleien er å anse som for sent betalt når leietaker ikke betaler husleien innen forfallsdatoen som er oppgitt på faktura eller avtalt mellom leietaker og utleier i leiekontrakten.