Forsinket betaling av husleien

Husleien er å anse som forsinket betalt når leietaker ikke betaler husleien innen forfallsdatoen som er oppgitt på faktura eller avtalt mellom leieboer og utleier i husleiekontrakten.