Forvaltning av leieforhold

Forvaltning av leieforhold betyr at boligutleier har satt ut administrativ, økonomisk og/eller praktisk oppfølging av leieforholdet og/eller utleieboligen til en tredjepart. Noen former for forvaltning av leieforhold kan være mer omfattende.